Bình luận sách “Đừng bao giờ đi ăn một mình” – Keith Ferrazzi

Tôi đang đọc cuốn sách Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, của tác giả Keith Ferrazzi, viết về ý tưởng: Hãy cho nhiều hơn nhận, cho trước khi nhận. Điều này rất khó vì trước hết bản chất con người là ích kỷ. Kết nối không phải sự lợi dụng hay có vay có trả sòng phẳng mà là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Kết nối không đơn giản là đi phát và thu thập danh thiếp. Kết nối là liên kết chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực, thời gian và công sức, bạn bè và đồng nghiệp, tình cảm và đồng cảm để liên tục mang lại giá trị cho người khác và cùng lúc làm giàu cuộc sống của mình. Công việc kết nối phải xuất phát từ chính bản thân bạn, xem mình thật sự muốn gì rồi mới tính đến việc làm sao để mở rộng và sử dụng các mối quan hệ giúp bạn đạt được ước mơ của mình Những mối quan hệ chủ chốt để khởi đầu: bản thân, gia đình, bạn học, đồng nghiệp, hàng xóm… Cho dù bạn không có những ước mơ to tát, việc duy trì các mối quan hệ tốt cũng giúp bạn cân bằng và hạnh phúc hơn.

Trương Thị Thúy An

Tôi đã đọc xong cuốn sách “Đừng bao giờ đi ăn một mình”. Cuốn sách bao gồm những lời khuyên rất hữu ích của tác giả Ferrazzi để làm thế nào xây dựng một mối quan hệ và phát triển các mối quan hệ sâu sắc hơn, nhanh chóng hơn. Ferrazzi đã chia sẻ một triết lý tất yếu của cuộc sống – bạn không thể thành công nếu không có sự giúp đỡ từ những người xung quanh bạn – và ông cũng vạch ra những chiến lược để xây dựng kết nối dễ dàng hơn. Tác giả đã sử dụng hình ảnh chúng ta chia sẻ bữa ăn thường nhật cùng mọi người như một ví dụ cho cách làm thế nào để chúng ta có thể cho phép họ tham gia vào những hoạt động của chúng ta.

Tạ Hồng Ân

Tôi đã đọc xong cuốn sách: Đừng bao giờ đi ăn một mình. “Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình” khuyên bạn đừng ngại giao tiếp. Không những thế, cuốn sách còn đưa ra những lời khuyên hữu ích và thiết thực của việc vận dụng giao tiếp và những mối quan hệ để đạt được thành công không chỉ trong lĩnh vực kinh tế. Trong “Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình”, tác giả đã  ra những cách thức, lý do mà ông đã sử dụng để kết nối với hàng ngàn người – những người ông sẵn sàng giúp đỡ và họ cũng sẵn sàng giúp lại ông. Những lời khuyên về cách xử trí khi bị từ chối, khi phải vượt qua nhiều trở ngại trong xã hội, khi phải khắc phục những kỹ năng yếu kém sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong việc kết bạn, và xa hơn nữa là thiết lập mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và vô tư.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Chia sẻ suy nghĩ của bạn