Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý theo qui định!

Ân Tạ

Ân Tạ

Người viết lách

Mức phạt do chậm nộp tờ khai thuế

Điều 9 Thông tư 166/2013 – BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 quy định  như sau:

  • Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế quá hạn từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
  • Phạt tiền từ 400.000 – 1.000.000 đối với hành vi nộp chậm từ 06 ngày đến 10 ngày.
  • Phạt tiền từ 800.000 – 2.000.000 đối với hành vi nộp chậm từ sau 10 ngày đến 20 ngày.
  • Phạt tiền từ 1.200.000 – 3.000.000 đối với hành vi nộp chậm từ sau 20 ngày đến 30 ngày.
  • Phạt tiền từ 1.600.000 – 4.000.000 đối với hành vi nộp chậm từ sau 30 ngày đến 40 ngày.
  • Phạt tiền từ 2.000.000 – 5.000.000 nếu qua thời hạn từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

to-khai-thue

Mức phạt chậm nộp, không lập thông báo phát hành hóa đơn:

Kể từ ngày 02/3/2014 theo điều 10 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ tài chính quy định Mức phạt chậm nộp, không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được sử dụng, cụ thể như sau:

  1. Phạt tiền 6.000.000 đồng:- Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế.
  2.  Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng:- Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kì khai thuế.
    – Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Đăng ký nhận bảng tin

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những kiến thức có giá trị về: Khởi Nghiệp, Quản lý, Marketing, Tài Chính,...