Cách nộp thuế qua mạng

Ân Tạ

Ân Tạ

Người viết lách

Hướng dẫn hình thức nộp thuế qua mạng

Như các bạn đã biết, Cục Thuế TP.HCM đã chính thức triển khai nộp thuế điện tử từ quý IV/2014. Việc nộp tiền thuế thông qua internet banking là phương thức mới, nhanh và tiện lợi mà không cần phải mất thời gian  so với các cách thức cũ.

Chỉ cần thực hiện những bước sau,  là các doanh nghiệp đã hoàn thành việc nộp thuế qua mạng:

Bước 1: Truy cập vào website: http://nopthue.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer phiên bản 7 hoặc 8.

Bước 2: Bạn chọn menu “Lập giấy nộp tiền”.

Bước 3:  Nhập tài khoản được cấp để truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử .

 • Tên đăng nhập: là mã số thuế
 • Mật khẩu: được cung cấp ngay sau khi Ngân hàng phê duyệt đăng kí Nộp thuế điện tử (mật khẩu dành cho ứng dụng Nộp thuế điện tử khác với mật khẩu dùng đăng nhập nộp tờ khai thuế)

 • Hệ thống hiển thị màn hình Lập giấy nộp tiền.

nop-thue-qua-mang

nop-thue-qua-mang

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin giấy nộp tiền.

 • Trích tài khoản số: danh sách tài khoản liên kết với Ngân hàng được chọn của Bạn, nhấp vào tài khoản bạn muốn chuyển tiền nộp thuế

 • Tỉnh/TP: Cho phép chọn lại trong danh sách tất cả các tỉnh, TP trên cả nước, mặc định lấy theo tỉnh, TP của Cơ quan thuế trực thuộc

 • Cơ quan quản lý thu: Bao gồm danh sách Cơ quan thu thuộc địa bàn tỉnh,tp đã chọn. Hiển thị theo định dạng mã cơ quan thu- tên cơ quan thu. Hệ thống bắt buộc phải chọn 1 cơ quan thu.

 • Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Căn cứ dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu và cho phép Bạn chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã

 • Quận/Huyện: Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu là Chi cục. Cho phép Bạn chọn trong danh sách Quận/Huyện thuộc địa bàn tỉnh, tp của cơ quan thu đã chọn. Hệ thống bắt buộc phải chọn 1 quận/huyện.

 • Phường/Xã: Cho phép Bạn chọn trong danh mục phường/xã thuộc Quận/Huyện đã chọn. Bắt buộc phải chọn 1 xã/phường

 • Ghi thu NSNN vào TK: Cho phép Bạn chọn 1 trong 2 loại tài khoản: Nộp vào NSNN (TK7111), Thu hồi hoàn (TK 3121), Thu hồi hoàn (TK 8991).

 • Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT

nop-thue-qua-mang

 • Nhấn nút “Tra cứu” hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

nop-thue-qua-mang

 • Lưu ý:
  • Bắt buộc phải nhập ít nhất một dòng khoản nộp. Trong đó, thông tin nội dung khoản nộp, mã chương, mã NDKT, kì thuế, số tiền không được để trống.

  • Khi chọn 1 Mã NKDT hoặc tên nội dung kinh tế thì tên nội dung kinh tế tương ứng sẽ hiển thị tại cột Nội dung các khoản nộp NSNN.

 • Nhấn “Thêm dòng
 • Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phía dưới dòng hiện tại.
 • Nhấn “Xoá” dòng
 • Hệ thống loại bỏ dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.
 • Nhấn “Lập mới
 • Hệ thống hiển thị cảnh báo: Bạn muốn nhập lại dữ liệu?

nop-thue-qua-mang

 • Chọn nút ‘OK’, hệ thống thực hiện lấy lại toàn bộ dữ liệu như trạng thái ban đầu vào màn hình Lập giấy nộp tiền.

 • Chọn nút ‘Cancel’, hệ thống đóng cửa số cảnh báo và giữ nguyên dữ liệu đã nhập trên GIẤY NỘP TIỀN.
 • Bước 5: Nhấn nút “Hoàn thành
  • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, Bạn nhấn nút “Hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền.
  • Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào:
  • Nếu các thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống thông báo trực tiếp trên màn hình cho Bạn lỗi để Bạn thực hiện sửa lại.
  • Nếu nội dung GIẤY NỘP TIỀN vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo

nop-thue-qua-mang

 • Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”.nop-thue-qua-mang

 • Bạn xem lại chi tiết giấy nộp tiền để kiểm tra lại thông tin đã chuẩn hay chưa.
  • Nhấn “Sửa” để sửa lại thông tin.
  • Nhấn “Xoá” để xoá giấy nộp tiền vừa lập.
  • Nhấn “In” để in chi tiết GIẤY NỘP TIỀN.

Bước 6: Nhấn nút “Ký và nộp

 • Cho phép Bạn (người duyệt GIẤY NỘP TIỀN thực hiện ký và nộp GIẤY NỘP TIỀN đã được lập thành công hoặc trình ký từ người lập GIấY NộP TIềN.

 • Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn Ký và nộp GIẤY NỘP TIỀN này không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.

nop-thue-qua-mang

 • Nhấn “OK

– Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

mã số pin

 • Nhập mã PIN đúng và chọn nút ‘Chấp nhận’, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi GIẤY NỘP TIỀN tới Cơ quan thuế. Đồng thời, bạn xác nhận ngân hàng chuyển tiền nộp thuế là hoàn thành việc nộp thuế qua mạng

nop-thue-qua-mang

Diễn giải ra thấy dài nhưng thực tế, các bước lập giấy nộp tiền và chuyển tiền thuế qua mạng rất đơn giản. Bên cạnh đó, việc nộp thuế điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc nộp, nộp được tiền thuế mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn bảo mật được số tiền nộp thuế khi cần thiết

Cuối cùng, chúc anh/chị kế toán nâng cao hơn nữa chất lượng công việc thông qua những công cụ hỗ trợ để cùng doanh nghiệp của mình tỏa sáng và thành công.

Đăng ký nhận bảng tin

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những kiến thức có giá trị về: Khởi Nghiệp, Quản lý, Marketing, Tài Chính,...