Những điều cần biết về đăng ký tài khoản ngân hàng (Phụ lục II-1 hoặc Mẫu 08)

 Mẫu khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Mẫu 08-MST là mẫu Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế  được dùng khi doanh nghiệp thay đổi một số nội dung đăng ký thuế như tên chính thức, địa chỉ trụ sở, địa chỉ nhận thông báo thuế, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký xuất nhập khẩu,ngành nghề kinh doanh chính, vốn điều lệ,… được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Đồng thời mẫu 08-MST này còn được dùng để bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, đến thời điểm 01/12/2015, theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT đã ban hành thì Doanh nghiệp khi có thay đổi về thông tin: tên chính thức, địa chỉ trụ sở, địa chỉ nhận thông báo thuế, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký xuất nhập khẩu,ngành nghề kinh doanh chính, vốn điều lệ, tài khoản ngân hàng,… thì sử dụng mẫu Phụ lục II-1 để đăng kí với Sở Kế Hoạch Đầu Tư (thay thế cho mẫu 08-MST).

Việc đăng ký này áp dụng cho từng lần mở tài khoản.

phụ lục II-1 kế toán thuếphụ lục II-1 kế toán thuế

Tại sao phải đăng kí tài khoản ngân hàng với Các cơ quan chức năng?

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 10 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế… ”. Do đó, nếu Doanh nghiệp bên bán không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của bên bán cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên bán theo quy định thì bên bán bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng, Công ty bên mua không được xét khấu trừ, hoàn thuế số thuế GTGT đầu vào có liên quan.

Nhưng từ ngày 15/12/2016, theo Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC:

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng các dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành như: séc, ủy nhiệm chi/lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng,…

⇒ Đã bỏ điều kiện: (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế).

Thời hạn nộp mẫu Phụ lục II-1

Tổ chức (DN) trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh/TP trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký  theo mẫu Phụ lục II-1.

Thời hạn nộp mẫu 08-MST

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 9 quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế như sau:

“Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này”.

mau-08

Mức xử phạt

Trường hợp không nộp mẫu 08/MST đúng quy định sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định như sau:

  1. Chậm nộp từ 1-10 ngày: Phạt cảnh cáo (nếu có tình tiết giảm nhẹ).
  2. Chậm nộp từ 1-30 ngày: Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng (trừ trường hợp nộp chậm trong vòng 10 ngày có tình tiết giảm nhẹ).

  3. Chậm nộp trên 30 ngày: Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng.

Chia sẻ suy nghĩ của bạn