Ngành Nghề Yêu Cầu Vốn Pháp Định

Ân Tạ

Ân Tạ

Người viết lách

Thông qua bài viết này, bạn sẽ biết thêm về danh sách ngành nghề cần đăng ký vốn pháp định. Nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ pháp lý, giải quyết hồ sơ khó …

Các ngành nghề
1)  Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng.
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD.

2) Quỹ tín dụng nhân dân (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ đồng.
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng

3)  Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
Công ty tài chính: 300 tỷ đồng
Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng
Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng
4) Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007).

5)  Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008)

6) Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007)

7) Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD (Điều 11 NĐ 96/2007/NĐ-CP ngày 6/6/2007)

8) Kinh doanh cảng hàng không: (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)
Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng

9) Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)
Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng

10)  Kinh doanh vận chuyển hàng không: (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)
Vận chuyển hàng không quốc tế:
Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng
Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng
Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng

Vận chuyển hàng không nội địa:
Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng
Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng
Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng

11) Kinh doanh hàng không trung: 50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)

12) Kinh doanh bất động sản : 6 tỷ đồng
Chi tiết một số nghành nghề yêu cầu vôn pháp định download tại đây

Hồ sơ chứng minh vốn:

1. Hồ sơ thành lập mới:

– Biên bản góp vốn của các cổ đông/thành viên hoặc quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức hoặc bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

– Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải ngân sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu số vốn được góp bằng tiền;

– Trường hợp số vốn góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Hồ sơ thay đổi – bổ sung ngành – chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Trường hợp vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 6 tỷ trở lên: Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính không quá 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Trường hợp vốn điều lệ hiện có của doanh nghiệp dưới 6 tỷ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ và kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của doanh nghiệp.

Bạn gặp khó khăn khi soạn hồ sơ? không có nhiều thời gian đi lại? hoặc hồ sơ nộp cho Sở Kế Hoạch Đầu Tư bị yêu cầu bổ sung? Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ

Hãy liên h vi chúng tôi đ rút ngn con đường đến thành công

   Công Ty C Phn H Tr Doanh Nghip Thông Minh

Tel: (028) 7302 2888 –  Hotline: 0936 360 888

   Email: tn.thuan@esmart.vn

Đăng ký nhận bảng tin

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những kiến thức có giá trị về: Khởi Nghiệp, Quản lý, Marketing, Tài Chính,...