Quyền Hạn Và Nghĩa Vụ Của Giám Đốc Công Ty Cổ Phần

Ân Tạ

Ân Tạ

Người viết lách

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty cổ phần  là gì ? Hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0936 360 888 để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí

Giám đốc (Tổng Giám đốc)

 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc).

 2. Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

 3. Nhiệm kỳ của Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) theo quy định tại Điều 57 của Luật doanh nghiệp.

 5. Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) công ty không được đồng thời làm Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) của doanh nghiệp khác.

 6. Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
  a)  Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
  b)  Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
  c)  Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
  d)  Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;
  e)   Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  f)  Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc);
  g)  Tuyển dụng lao động;
  h)  Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

 7. Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ này, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

Bạn gặp khó khăn khi soạn hồ sơ? không có nhiều thời gian đi lại? hoặc hồ sơ nộp  bị yêu cầu bổ sung? Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Hãy liên h vi chúng tôi đ rút ngn con đường đến thành công

   Công Ty C Phn H Tr Doanh Nghip Thông Minh

 

Thông tin liên hệ:
ESMART
Website: http://www.esmart.vn
Hotline: 0936.360.888
Trụ sở chính: Tòa nhà An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM 
Chi nhánh 1: Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM 
Chi nhánh 2: Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Đăng ký nhận bảng tin

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những kiến thức có giá trị về: Khởi Nghiệp, Quản lý, Marketing, Tài Chính,...