Thủ Tục Tăng Giảm Vốn Công Ty Cổ Phần

Ân Tạ

Ân Tạ

Người viết lách

Bài viết này cung cấp thông tin về:
– Trình tự thực hiện việc tăng vốn công ty cổ phần
– Chuẩn bị hồ sơ

Bên cạnh đó, nếu bạn cần hỗ trợ thêm, chúng tôi sẵn sàng tư vấn hồ sơ pháp lý cho những trường hợp khó, hồ sơ bị yêu cầu bổ sung.

1. Quy trình tự thực hiện:

  • Trong thời hạn 5-7 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.

  • Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng vốn cho công ty.

  • Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

2. Thành phần hồ sơ:

  •  Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật ký).

  •  Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  •  Biên bản họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

  •  Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

  •  Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  •  Biểu mẫu chi tiết xem tại đây.

Hãy liên h vi chúng tôi đ rút ngcon đường đến thành công

Công Ty C Phn H Tr Doanh Nghip Thông Minh

Tel: (028) 7302 2888 –  Hotline: 0936 360 888

Email: tn.thuan@esmart.vn

Đăng ký nhận bảng tin

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những kiến thức có giá trị về: Khởi Nghiệp, Quản lý, Marketing, Tài Chính,...
You cannot copy content of this page