Kiến Thức Marketing

3 Chiến Lược Thương Hiệu Thành Công

4 chiến lược giúp bạn tạo một thương hiệu thành công khi khởi nghiệp

Thương hiệu của một doanh nhân không chỉ là về công ty. Dan Schawbel của Millennial Branding tiết lộ bốn thương hiệu khác nhau bạn cần xây dựng khi khởi nghiệp – và tại sao mỗi thương hiệu là một vấn đề quan trọng.

Để tăng tỷ lệ thành công trong lâu dài của bạn như một doanh nhân, bạn cần phải tập trung vào bốn loại thương hiệu: cho bạn, cho công ty của bạn, cho quan niệm của bạn, và cộng đồng của bạn. Bằng cách suy nghĩ về tất cả các loại thương hiệu, bạn sẽ bắt đầu nhận ra tất cả đều liên kết với nhau, và mỗi thứ có thể bỗ trợ cho nhau.

Xem thêm »
You cannot copy content of this page