Lệ phí Môn Bài


Người viết lách tại eSmart.vn

Là loại lệ phí thu hàng năm, số tiền phải nộp dựa trên vốn điều lệ – nói dễ hiểu là doanh nghiệp đóng thuế dựa trên bảng hiệu công ty/giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp khi thành lập.

  • Khai báo lần đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập.
  • Nộp tiền lần đầu tiên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập.
  • Khai báo bổ sung: thay đổi vốn, đăng kí thêm chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh.
  • Thời gian nộp tiền Lệ Phí Môn Bài hàng năm: từ ngày 02/01 cho đến ngày 31/01 hàng năm. Sau ngày 01/02, sẽ tính phạt chậm nộp là: 0.03%/ngày.

  • Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong giai đoạn từ ngày 01/07 cho đến ngày 31/12 thì Lệ phí môn bài phải nộp của năm đầu tiên chỉ có 50% của số tiền Lệ phí môn bài. Qua năm kế tiếp thì nộp bình thường.

Các bậc Lệ phí Môn Bài phải nộp

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp Lệ phí môn bài; miễn Lệ phí môn bài; mức thu khai, nộp lệ phí môn bài cho năm 2017:

  • Bậc 1: Quy định mức thu đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là: 3 triệu đồng/năm.
  • Bậc 2: Quy định mức thu đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ trở xuống là: 2 triệu đồng/năm;
  • Bậc 3: Quy định mức thu đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác là: 1 triệu đồng/năm.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn lập giấy nộp tiền đối với Lệ Phí Môn Bài

(nội dung đang được cập nhật … )

Đăng ký nhận bản tin khởi nghiệp

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những kiến thức có giá trị về: marketing, quản lý, lãnh đạo, khởi nghiệp. Các sự kiện về cộng đồng eConnect và hệ sinh thái khởi nghiệp.