Thuế giá trị gia tăng


Người viết lách tại eSmart.vn

(áp dụng theo Thông Tư 26/2015)

Thuế Giá Trị Gia Tăng: các nhà sản xuất, thương nhân hoặc người cung cấp dịch vụ nộp cho Nhà nước thông qua việc cộng số thuế này vào giá bán cho người tiêu dùng chịu. VD: mua hàng hóa tại siêu thị thì người mua sẽ trả tiền cho hàng hóa đã mua, trong giá tiền trả đã bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng trong đó.

Doanh nghiệp chỉ nộp thuế sau khi cấn trừ tiền thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào thấp hơn tiền thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

  • Đối tượng nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo Quý: Dành cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống.

  • Đối tượng nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo Tháng: Dành cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ.

Thuế Giá Trị Gia Tăng khai báo căn cứ trên số tiền thuế phát sinh có ghi trong hóa đơn giá trị gia tăng hoặc Giấy nộp tiền thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, không dựa trên những chứng từ khác.

Tìm hiểu thêm:Hướng dẫn đăng ký tài khoản kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng

(nội dung đang được cập nhật … )

Đăng ký nhận bản tin khởi nghiệp

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những kiến thức có giá trị về: marketing, quản lý, lãnh đạo, khởi nghiệp. Các sự kiện về cộng đồng eConnect và hệ sinh thái khởi nghiệp.