Thuế thu nhập cá nhân


Người viết lách tại eSmart.vn

15/03/2017

Người nộp thuế trực tiếp nộp tiền thuế cho Nhà nước thông qua hình thức: Doanh nghiệp khấu trừ và nộp thay cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp, có hợp đồng lao đồng và MST cá nhân (tính theo bậc lũy tiến).

bậc tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính như sau:

VD: Thu nhập hàng tháng: 15.000.000 đ/tháng. Có ký hợp đồng 12 tháng và có tham gia BHXH với mức lương cơ bản là 4.000.000 đ

Không có các khoản giảm trừ thì chỉ được trừ khoản khấu trừ bản thân là 9.000.000 đ:

Thu nhập tính thuế TNCN: (15.000.000 – 9.000.000) = 6.000.000 đ – (4.000.000 x 10.5%) = 5.580.000

Thuế TNCN phải nộp gồm:

  • Bậc 1: 5.000.000 x 5% = 250.000 đ
  • Bậc 2: (5.580.000 – 5.000.000) x 10% = 58.000 đ

Tổng tiền thuế TNCN phải nộp: 250.000 + 58.000 = 308.000 đ

Các khoản giảm trừ gồm

  • Khấu trừ bản thân (được Cơ quan Thuế chấp thuận): 9.000.000 đ/người/tháng.
  • Người phụ thuộc ( phải đăng kí với Cơ quan Thuế): 3.600.000 đ/người.
  • BHXH, BHYT, BHTN (10.5% người lao động phải trả).
  • Tiền tăng ca (có bảng tính tiền, bảng theo dõi giờ làm việc – Bảng chấm công, tiền cơm trưa (680.000 đ/người).
  • Các khoản chi từ thiện (có Biên lai xác nhận của Tổ chức).

Tìm hiểu thêm:Hướng dẫn đăng ký tài khoản kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng

(nội dung đang được cập nhật … )

Chia sẻ suy nghĩ của bạn