Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh


Người viết lách tại eSmart.vn

Theo điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC Người nộp thuế để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và có Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh như sau:

1. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con

– Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp CMND (nếu có).

– Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm:

  • Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp CMND (nếu có).
  • Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật

– Con đang theo học tại các bậc học căn cứ theo hướng dẫn tại tiết d.1.3 điểm d khoản 1 Điều 9 hồ sơ chứng minh gồm:

  • Bản chụp Giấy khai sinh.
  • Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

– Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như:

  • Bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.
  • Bản chụp quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

2. Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Bản chụp sổ hộ khẩu để chứng minh được mối quan hệ vợ chồng hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

– Trường hợp vợ hoặc chồng không có khả năng lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên thì cần có thêm giấy tờ khác chứng minh như:

  • Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật.
  • Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp, hồ sơ chứng minh gồm

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, cần có thêm giấy tờ chứng minh người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật và bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

Đăng ký nhận bản tin khởi nghiệp

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những kiến thức có giá trị về: marketing, quản lý, lãnh đạo, khởi nghiệp. Các sự kiện về cộng đồng eConnect và hệ sinh thái khởi nghiệp.