Những câu hỏi thường gặp về dịch vụ kế toán


Người viết lách tại eSmart.vn

Mỗi doanh nghiệp hoạt động đúng nghĩa đều cần có bộ phận kế toán. Nhưng đây luôn là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp, đòi hỏi những doanh nhân phải liên tục tìm hiểu và nắm bắt. Bộ phận Kế toán dịch vụ theo tiêu chí “Đồng hành cùng doanh nghiệp” xin gửi gắm một số chia sẻ và giải đáp những câu hỏi mà những doanh nhân, những khách hàng của eSmart thường gặp phải.

Thuế suất trên hóa đơn do công ty anh xuất ra cho khách hàng đối với ngành nghề tư vấn du học là bao nhiêu?

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì trường hợp Công ty cung ứng dịch vụ tư vấn du học có thu tiền dịch vụ thì dịch vụ này chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Trường <-> công ty anh <-> khách hàng: một số trường hợp cung cấp dịch vụ không tính phí, nhưng có HĐ với khách hàng, và anh nhận phí từ trường chi trả thì sẽ hạch toán như thế nào để hợp lệ?

Khoản tiền phí anh nhận được từ bên trường học vẫn được ghi nhận là doanh thu của Frosfa anh nhé.

Giấy tờ cần cung cấp như thế nào trong trường hợp này để đầy đủ chứng từ?

Những giấy tờ anh cần có như sau:

  • Hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.(Invoice);
  • Debit note (Debit memo);

Giá trị tài sản cố định mua vào dùng cho công ty mình có bị giới hạn số tổng trong tháng không?

Số lượng mua tài sản cố định không giới hạn số tổng trong tháng nhưng anh phải đảm bảo được điều là TSCĐ phải gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và phải đảm bảo ở mức hợp lý (giống như chi phí tiếp khách em đã giải thích với anh hôm trước).

Không nên tăng chi phí công ty bằng cách mua TSCĐ mà không đảm bảo được 3 tiêu chuẩn như em trả lời ở câu hỏi tiếp theo đây để tránh trường hợp không giải trình được với Cán bộ thuế khi quyết toán thuế.

Giá trị bao nhiêu trên 1 tài sản cố định thì mới được hoạch toán?

Theo điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính Quy định:

Tài sản mua về được coi là TSCĐ nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây:

  •  Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản cố định;
  • Thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
  • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên.
  • Những tài sản dưới 30.000.000 thì sẽ là công cụ dụng cụ anh nhé.

Anh đăng ký PP đường thẳng thì đã khấu hao trong bao nhiêu năm?

Khi mua TSCĐ, kế toán phải dựa vào khung thời gian trích khấu hao TSCĐ được quy định tại phụ lục số 01 của TT45/2013/TT-BTC để xác định khấu hao cho từng tài sản cụ thể.

Nếu trích khấu hao nhanh hơn khung đó sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ của kỳ đó khi tính thuế TNDN.

Thời gian khấu hao sẽ tuỳ thuộc vào loại tài sản mà anh mua là gì anh nhé.


Mức ưu đãi thuế suất thuế TNDN của doanh nghiệp sản xuất phần mềm ?

Theo Điều 19, khoản 1 phần b Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: sản xuất các sản phẩm phần mềm

Các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, kể từ lúc thành lập, sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN  như sau:

  • Năm thứ 1 đến năm thứ 4: Miễn thuế Thu nhập Doanh nghiệp
  • Năm thứ 5 đến năm thứ 13: Giảm 50% thuế Thu nhập Doanh nghiệp với thuế suất 10%, tức chỉ phải nộp 5%
  • Năm thứ 14 và 15: Nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp với thuế suất 10%
  • Từ năm thứ 16: Nộp 100% thuế Thu nhập Doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông (từ 2016 là 20%)

Phần mềm và dịch vụ phần mềm nào được hưởng mức thuế suất ưu đãi ?

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.


Qua tìm hiểu thì mình biết có 2 cách khai thuế theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp.

Nếu viết hóa đơn GTGT thì đang dùng khấu trừ.

Vậy công ty em có đồng thời làm hóa đơn bán hàng (phương pháp trực tiếp) và cả hóa đơn GTGT (phương pháp khấu trừ được không?)

Mỗi công ty chỉ được áp dụng được một phương pháp tính thuế GTGT, hoặc khấu trừ hoặc trực tiếp dựa vào mẫu 06/GTGT (doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ) – Theo Khoản 3 Điều 3 TT 119/2014/TT-BTC.

Với lại hóa đơn GTGT cần có con dấu và chữ ký của giám đốc, vậy em có được kí và đóng dấu sẵn lên hết các liên luôn không (đóng dấu luôn cả liên xanh và liên đỏ hay chỉ đóng dấu trên liên trắng để nó tự in qua các liên còn lại).

Nếu người bán hàng là Đại diện theo pháp luật, đứng tên trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thì được đóng dấu mộc tròn ngay chữ ký góc phải bên dưới hóa đơn; còn nếu người bán hàng là một người khác thì dấu mộc tròn của công ty sẽ được đóng dấu phía trên góc trái của hóa đơn – Điều 16 chương III TT39/2014/TT-BTC.

Đóng dấu theo từng liên của Hoá đơn nhé chị.

Nếu em mua hàng mà bên bán không có xuất hóa đơn GTGT mà xuất hóa đơn bán hàng thôi thì có được không?

Bên bán xuất Hoá đơn bán hàng vì bên bán tính thuế theo phương pháp trực tiếp => Hoá đơn này vẫn được đưa vào chi phí của Bội Ngọc (nếu tính chất của hóa đơn này gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp), chỉ khác ở chỗ không được khấu trừ thuế GTGT.

Trên hóa đơn có hình thức thanh toán. Nếu người mua hàng chuyển khoản thì bắt buộc phải chuyển khoản vào ngân hàng công ty mới được tính hay vào ngân hàng cá nhân của em cũng được?

Những HĐ có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng (có chứng từ thanh toán kèm theo) phải chuyển vào tài khoản Công ty => thì mới được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN – Theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC (25/08/2014).

Nếu người mua hàng không có mặt để ký hóa đơn mà em bán hàng online/ qua điện thoại thì có phải là dưới chỗ Người mua hàng (ký ghi rõ họ tên) em sẽ ghi là Bán hàng qua điện thoại/ Bán hàng online không?

Nếu không có người mua hàng ký tên thì chị sẽ ghi dưới chỗ người mua hàng là: Bán hàng qua điện thoại.

Khách hàng mua khóa học của em thì xuất hóa đơn (dịch vụ dạy nghệ thuật không chịu thuế GTGT) thì em viết như vầy đúng không ạ?

Thuế suất GTGT (x)%  Tiền thuế GTGT …… (bỏ trống)

Bội Ngọc thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ (có thể dung dấu\ hoặc X) – Theo khoản 2 của phụ lục 4 – TT 39/2014/TT-BTC.

Nếu người mua hàng là khách hàng cá nhân không có Tên đơn vị hay Mã số thuế thì có đưa hóa đơn GTGT cho họ không?

Nếu người mua là cá nhân thì vẫn phải xuất hóa đơn bình thường nhé chị. Nếu người mua không lấy Hoá đơn thì chỉ tiêu: Họ tên người mua hàng chị sẽ ghi là: Người mua không lấy Hoá đơn.

Và nếu không có thông tin Tên đơn vị và Mã số thuế thì có viết gì trong đó không hay gạch bỏ?

Nếu khách hàng cá nhân, chị sẽ điền tên vào chỉ tiêu: Họ tên người mua hàng, địa chỉ, Mã số thuế (nếu có) còn tên đơn vị: bỏ trống.

Em có thấy hướng dẫn là viết hóa đơn có dấu gạch bỏ những chỗ không viết, chị có thể chụp hình gửi em 1 mẫu hóa đơn kiểu giống như bên dịch vụ của em không ạ?

Bội Ngọc thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên khi viết Hoá đơn chị sẽ thực hiện như em đã trả lời câu hỏi số 6.

Em bán khóa học thì Đơn vị tính/ Số lượng/ Đơn giá em gạch dấu “X” hay có viết vào ạ?

Những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thì trên hoá đơn bán ra không nhất thiết phải có chỉ tiêu “Đơn vị tính” – Khoản 2 Điều 5 theo TT 119/2014/TT-BTC (25/08/2014).

Lưu ý: Những chỉ tiêu nào trên hóa đơn không ghi thì bỏ trống ngoại trừ chỉ tiêu Thuế suất và Tiền thuế GTGT.

BP Kế Toán Dịch Vụ

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Đăng ký nhận bản tin khởi nghiệp

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những kiến thức có giá trị về: marketing, quản lý, lãnh đạo, khởi nghiệp. Các sự kiện về cộng đồng eConnect và hệ sinh thái khởi nghiệp.